Banner 1
 
Dịch vụ

Hàng hóa xuất nhập khẩu

Banner 03
 
Dịch vụ

Đại lý hải quan

Banner 01
 
Dịch vụ

Hồ sơ công bố

Cùng khám phá

Hàng hóa xuất nhập khẩu

GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GỖ

GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GỖ

Các loại bánh kẹo nhập khẩu

Các loại bánh kẹo nhập khẩu

Các loại rượu bia ngoại nhập

Các loại rượu bia ngoại nhập

Các loại mỹ phẩm nhập khẩu

Các loại mỹ phẩm nhập khẩu

Các loại hàng hóa thủy hải sản

Các loại hàng hóa thủy hải sản

Các loại hàng hóa nông sản

Các loại hàng hóa nông sản
 

Văn Bản Pháp Luật

Văn bản mới

10.05.2021

Thông Tư Số: 32/2019/TT-BYT: Sửa Đổi, Bổ Sung Khoản 4 Điều 4 Và Phụ Lục Số 01 – MP Thông Tư Số 06/2011/TT-BYT: Quy Định Về Quản Lý Mỹ Phẩm

Thông Tư Số: 32/2019/TT-BYT: Sửa Đổi, Bổ Sung Khoản 4 Điều 4 Và Phụ Lục Số 01 – MP Thông Tư Số 06/2011/TT-BYT: Quy Định Về Quản Lý Mỹ Phẩm

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký ngày 08 tháng 3 năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.    

Chia sẻ
 

Công ty thành viên

Hoàng food
Lotteria
 
Gần 20 nămKhông ngừng nỗ lực
"Leave Your Troubles In Our Hands"
Công ty TNHH TMDV Xuất Nhập Khẩu

Nhật Minh Tân

Được thành lập vào tháng 7 năm 2003, là một doanh nghiệp chuyên về dịch vụ giao hàng xuất khẩu, nhập khẩu và công bố chất lượng thực phẩm. Thế mạnh của Nhật Minh Tân chính là mối quan hệ...
+59

Giải thưởng - Bằng khen

+350

Nhân viên nhiệt huyết

+900

Đối tác - Khách hàng

+2000

Thủ tục đã hoàn tất

Hotline

Mr.Hoang: