CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng trang web nhamita.com bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

 2. Mục Đích Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và nhamita.com

• Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại của Khách Hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ;

• An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.

• Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

• Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về Khách Hàng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên nhamita.com; (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới; (iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.

3. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

• Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên website nhamita.com bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ.

• Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên nhamita.com.

• Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

 4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách Hàng gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban Quản Trị Công ty.

 5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Khách Hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: nhamita.com
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
      • Cố vấn tài chính, pháp lý.
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách Hàng
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 6. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH TÂN

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302999035 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2003.

Trụ sở chính: 07 Đường Số 4, ấp 5 - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP HCM. 

Mọi phản hồi của Quý Khách Hàng, xin vui lòng liên hệ:

• Gọi điện thoại đến hotline: 02837580830

• Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@khaihaiquan.com.vn

 7. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của Khách Hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

• Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân Khách Hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng.

• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách Hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng được biết.

 8. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Khách Hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Khách Hàng  có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH TÂN sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách Hàng:
      i) Qua email: info@khaihaiquan.com.vn
      ii) Qua điện thoại: 02837580830

Lưu ý:
=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho Khách Hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.