Liên hệ số điện thoại

0903650998

Email

info@khaihaiquan.com.vn

Dịch vụ hỗ trợ

24/7

TƯ VẤN

TƯ VẤN Gửi câu hỏi

Các dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu mà NHAMITA đang thực hiện:

 • NHẬP KHẨU

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu 
Dịch vụ làm hồ sơ công bố sản phẩm 
Dịch vụ khai báo hải quan và thông quan hàng hóa
Làm hồ sơ ATVSTP; Kiểm dịch động vật, thực vật (nếu hàng hóa yêu cầu)
Trucking nội địa 

 • XUẤT KHẨU

Dịch vụ xin CO 
Dịch vụ khai báo hải quan
Trucking nội địa 
Đăng kí kiểm tra chất lượng nhà nước
 

Quy trình xin giấy chứng nhận hàng hóa C/O được xây dựng chặt chẽ, đảm bảo tính hiệu quả cao:

 • Tư vấn các chứng từ cần thiết cho khách hàng
 • Nhận mẫu từ khách hàng 
 • Gửi mẫu đi kiểm nghiệm
 • Gửi nhãn dịch công chứng
 • Soạn hồ sơ công bố cho sản phẩm
 • Nộp hồ sơ cho ban ATTP
 • Trả hồ sơ công bố cho khách hàng

Khách hàng cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy ủy quyền (LOA)
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
 • Nhãn hoặc mẫu sản phẩm
 • Giấy  phép sản xuất mỹ phẩm
 • Bảng công thức: ghi rõ thành phần, tỷ lệ % các chất, công dụng